Toprak EN
Türk tarımının üreten gücü
İGSAŞ’ta Sürdürülebilirlik
İGSAŞ’ta Sürdürülebilirlik

İGSAŞ sürdürülebilir yönetim modeli, 2020 yılında Dünya Ekonomik Forumu’nun Uluslararası İş Konseyi (WEF IBC) tarafından yayınlanan ve iş dünyasının sürdürülebilirliği yönetmesi için önerilen paydaş kapitalizmi metrikleri ile uyumlu bir şekilde, üç ana başlık altında hazırlanmıştır.

İGSAŞ’ın Sürdürülebilirlik Yaklaşımı
İGSAŞ’ın Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

İGSAŞ, tüm faaliyetlerini çevresel korunma, sosyal gelişim, ekonomik kalkınma ve sorumlu yatırımcılık faktörleri dikkate alarak yürütür. Sektöründe öncü şekilde gerçekleştirdiği bilim temelli çalışmaları ile küresel ve yerel hedeflere ulaşılmasına katkı sağlarken, tüm paydaşlarının ortak gelişimi ve kalkınması için etik temelli bir yönetim anlayışı ile kuruluş değerleri, temel vizyonu ve misyonu üzerine inşa edilmiş olan kurumsal amacını ve konumunu korur.

Gezegen
Gezegen

İGSAŞ, kimya sektöründeki uzmanlığı ve bilgi birikimi ile başta sürdürülebilir tarım olmak üzere çok önemli endüstrilerin ham madde ve mamül ürün ihtiyaçlarını, iklim değişikliği ve dirençliliği ile küresel iklim hedeflerine ulaşmaya uygun olacak şekilde üretir ve temin eder.

İnsan ve Toplum
İnsan ve Toplum

İGSAŞ, faaliyette bulunduğu bölgelerde ve iş alanlarında, doğrudan ve dolaylı tüm paydaşların gelişimden ortak bir biçimde yararlanabilmesi, yaratılan değerlere ve olanaklara eşit olarak erişebilmesi için gerekli tüm kolaylaştırıcı çalışmaları yapar ve paydaşlarının kalkınmasına destek verir.

Yönetim
Yönetim

İGSAŞ, maddi ve manevi anlamda eşitlikçi ve adil bir zemin üzerine inşa edilmiş olan temel kurucu değerlerini koruyarak, ortak gelişim ve kalkınmaya odaklanmış vizyon ve misyonuna bağlı kurumsal amacını gerçekleştirmek için, tüm paydaşlarının katılım ve katkısına açık etik bir yönetim anlayışına sahiptir.

Paydaş Yönetimi
Paydaş Yönetimi

Sürdürülebilirlik yolculuğunun başarılı bir şekilde devam etmesi, paydaş ilişkilerinin doğru ve etkin bir şekilde yönetilmesine bağlıdır.

İGSAŞ, iş süreçlerinde etik değerlere uygun davranmayı ve paydaşlarına karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi önemsemektedir. Bu şekilde, şirketin sürdürülebilirlik stratejilerini desteklemek ve uzun vadeli başarıyı sağlamak amaçlanmaktadır.

Etik ve Uyum
Etik ve Uyum

Etik davranış, iyi yönetişim için kilit bir ilke, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygunluğun yanı sıra paydaş beklentilerinin karşılanmasını sağlamak için kurumsal karar verme sürecinin etkili bir şekilde denetlenmesidir.

İGSAŞ, Yıldızlar Yatırım Holding’in "Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri" beyanını esas alır.

İGSAŞ ve Çevre
İGSAŞ ve Çevre

İklim değişikliğinin azaltılmaması ve buna uyum sağlanmaması, doğal afetler, biyolojik çeşitlilik kaybı ve çevresel kötüleşme, en önemli 10 riskin 5ini temsil etmektedir.

Biyoçeşitlilik kaybı ise önümüzdeki 10 yılda en hızlı kötüleşen küresel risklerden biri olarak görülmektedir.

İGSAŞ doğal kaynak tüketimi nedeniyle çevreyle doğrudan etkileşim içerisindedir.

İGSAŞ “Hayata değer katan ürün ve hizmetleriyle, sürdürülebilir büyümeyi kendine ilke edinen, doğaya ve insana saygılı bir şirket” misyonu ile hareket eder.

İGSAŞ’ın Yönetim Sistemleri Politikası, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikalarına sahiptir.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş

Çevre Yönetim Birimi ile İGSAŞ’ın çevre yönetimi konusunda yasal gerekliliklere uyum yanı sıra etkilerin izlenmesi, çevresel düzenlemelerin takibi, çevre performansının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi gibi görevleri yerine getirerek çevre yönetimi konusunda etkin bir rol oynamaktadır.

AR-GE ve İnovasyon Yeteneği
AR-GE ve İnovasyon Yeteneği

Ar-Ge ve inovasyon yeteneği, bir ülkenin ekonomik büyüme, rekabet gücü ve sürdürülebilir kalkınma açısından büyük önem taşımaktadır.

İGSAŞ, Türk tarım sektöründe yeni bir devrin başlangıcı olan kapalı dikey tarım teknolojilerinin geliştirilmesi üzerine, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2022 sonunda İstanbul’da hayata geçirilen ‘Kapalı Dikey Tarım Uygulama ve Ar-Ge Merkezi’ nin çözüm ortağıdır. İSTANBUL Kağıthane Belediye Otoparkı’nın 8’nci katında, yerin 30 metre derinliğinde bulunan ve dünyanın en derin ikinci tarımsal üretim noktasında nitelikli yeşil ürünler üretilmektedir. İGSAŞ Ar-Ge ekibinin bilgi birikimini aktardığı ve firmamızın 53 yıllık deneyiminin sunulduğu bu proje, gelecekte yatırımcılara ışık tutacak bir projedir. Tesiste şu ana kadar 7 bin öğrenci eğitim almıştır.

Sürdürülebilir tarım hedeflerine ulaşmak için Ar-Ge merkezinde yürütülen çalışmalar büyük bir öneme sahiptir. Bu doğrultuda, Ar-Ge merkezinde 4 patent, 11 ulusal/uluslararası makale yayınlanmıştır.

Çiftçilerle birlikte saha denemeleri ve bu denemelerden elde edilen sonuçların paylaşıldığı aynı zamanda Ar-Ge projeleriyle ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı çiftçi toplantıları gerçekleştirilmekte, sürdürülebilir tarım uygulamalarının geliştirilmesi sağlanmaktadır.

Tarıma Katkı
Tarıma Katkı

Yıldızlar Yatırım Holding, çevre koruma projelerine büyük önem veriyor ve özellikle İGSAŞ, Türkiye tarımının geleceğine yatırım yaparak bu alanda öncü rol oynuyor.

Önder Çiftçi Toprak Analizi Projesi: Bu proje, toprak analizinin önemini vurgulayarak, çiftçilere doğru toprak analizi tekniklerini öğretmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında, 23 farklı bayi ve 173 çiftçi ile yaklaşık 50.000 dekar tarım arazisinde toprak analizi yapılmıştır.

İGSAŞ Tarla Günleri
İGSAŞ Tarla Günleri

İGSAŞ Tarla Günleri, çiftçilere ileri tarım teknikleri hakkında bilgi vererek, ülkemizde tarımsal verimi artırmayı hedefleyen bir sosyal sorumluluk projesidir. Bu proje, doğru gübreleme, sulama ve tohum seçimi konularında eğitimler sunar.

Eğitime Katkı
Eğitime Katkı

İGSAŞ, Kütahya Anaokulu ve İGSAŞ Ortaokulu gibi eğitim kurumlarını destekleyerek, eğitime katkıda bulunmaktadır.

İTA İGSAŞ Teknik Akademi
İTA İGSAŞ Teknik Akademi

İGSAŞ Teknik Akademi, standart eğitim ve çalışma metodolojilerini benimseyerek, ölçülebilir bir eğitim sistem modeli ile çalışanların bilgiye kolay ulaşmasını sağlamayı hedeflemektedir. Çalışanların teknik bilgi ve beceriler kazanmasını, mevcut bilgi ve deneyimi gelecek nesillere aktarması amacıyla yola çıkmak için kurulan bir eğitim ve sürekli gelişim merkezidir.

İş sağlığı ve iş güvenliği konusuna büyük önem veren İTA, bu alanda bilinç oluşturmak ve gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak için eğitim programları sunarak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye yardımcı olmayı planlamaktadır.

Yine Sürdürülebilirlik ve çevre bilinci de akademimizin odaklandığı önemli konulardan biridir. Çevre dostu üretim teknikleri, enerji verimliliği ve atık yönetimi gibi konularda verilecek eğitimlerle katılımcıların çevresel etkileri minimize eden yaklaşımlar geliştirmeleri sağlar. Bu eğitimler, aynı zamanda kurumumuzun çevreye, doğaya ve toprağa verdiği değerin çalışanlara doğru bir şekilde aktarırken, okul-sanayi işbirliklerinin geliştirilmesi hedefiyle de çalışmalarını sürdürmektedir.

İGSAŞ – KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ
İGSAŞ – KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Geleceğe, gençlerimize ve ülkemize yatırım yapma amacıyla Kocaeli Üniversitesiyle iş birliği protokolü İmzaladık.

Kocaeli Üniversitesi ile imzaladığımız İş Birliği Protokolü sayesinde “Sanayi-Üniversite” ortaklığını gerçekleştirdik.

YILDIZLARI YAKALA STAJ PROGRAMI
YILDIZLARI YAKALA STAJ PROGRAMI

Kocaeli Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz işletmede mesleki eğitim ( IME ) Programıyla geleceği bizimle yakalamak isteyen gençlerimizle “Yıldızları Yakala” staj programını hayata geçiriyoruz.

Bu program kapsamında gençlerimiz kendilerini profesyonel hayata hazırlayacak deneyimler ile öğrenme, gelişme ve kariyerinde fark yaratma fırsatı elde etmektedir.

Toplumsal Sorumluluk
Toplumsal Sorumluluk

İGSAŞ faaliyet gösterdiği tarım ve kimya alanlarında sürdürülebilirliğin merkezinde yer almaktadır. Uygarlığın başlangıcı, bugünün ve geleceğin yaşam kaynağı olan tarım ve kimya faaliyetleri, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yayımlanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında “Açlığa Son” amacıyla açlığı bitirmek, gıda güvenliğine ve iyi beslenmeye ulaşmak ve sürdürülebilir tarımı desteklemeyi hedeflemektedir.

İGSAŞ olarak, insanlık ve yaşamımızı sürdürmemize katkıda bulunan tüm sektörlerimizde “sürdürülebilir tarım ve sürdürülebilir toprak” konularında, ekosistemin korunması, beslenmesi ve onarılması, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimin sağlanması alanlarında çok çeşitli Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz.

Bununla birlikte çiftçilerimiz ve yerel toplumlarımızın güçlenmesi ve tarımsal faaliyetlerimizi kapsayan gıda ve tarım zincirimizde değer yaratmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.