Toprak EN
Toprağın işlendiği her yerde
İGSAŞ, Türkiye’nin çeşitli noktalarında 800'den fazla bayiye sahiptir.

Toplam 4 fabrikada Avrupa Birliği standartlarına uygun üretim gerçekleştirilmektedir. İGSAŞ, kendisine büyük bir lojistik güç sağlayan ve Türkiye’nin farklı noktalarında bulunan toplam 5 depoya sahiptir. Marmara bölgesinin lojistik bakımından en değerli noktalarından birinde bulunan İGSAŞ Limanı şirketin sahip olduğu en önemli varlıklardan biridir.

İGSAŞ Kocaeli Tesisi

Amonyak ve kompoze gübre üretimini ulusal standartlara ve Avrupa Birliği mevzuatlarına uygun olarak gerçekleştiren İGSAŞ, Türk çiftçisinin ve sanayicisinin ihtiyacı olan üre gübresinin Türkiye’deki tek üreticisidir.

YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ
0 ton
AMONYAK
0 ton
ÜRE
0 ton
KOMPOZE GÜBRE
0 ton
İGSAŞ BLUE
Küthanya Tesisi
İGSAŞ Kütahya Tesisi

1961 yılında devreye alınan tesisler 2004 yılında Yıldızlar Yatırım bünyesine katılmıştır. Üç ana işletmede %33 N Dolomitli Amonyum nitrat gübresi, %26 N dolomitli amonyum nitrat gübresi, %34,5 N Pril poröz amonyum nitrat, %34,5 N teknik amonyum nitrat, %90 Amonyum nitrat çözeltisi, DENSE amonyum nitrat, üre amonyum nitrat çözeltisi, %25 sulu amonyak, %56 konsantrasyonda seyreltik nitrik asit, %98 konsantrasyonda derişik nitrik asit üretilmektedir.

Türkiye’nin tek pril poröz amonyum nitrat ve derişik nitrik asit üreticisidir.

Fabrikamızda seyreltik nitrik asit işletmemizin bacasına da “NOx Filtre Sistemi” kurularak, bacadan çıkan NOx gazlarının çevreye olumsuz etkisi bertaraf edilmiştir.

YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ
0 ton
% 26 N'LU PRİL AMONYUM NİTRAT GÜBRESİ
0 ton
% 33 N'LU PRİL AMONYUM NİTRAT GÜBRESİ
0 ton
% 34,5 N'LU PRİL PORÖZ AMONYUM NİTRAT (PPAN)
0 ton
% 90'LIK AMONYUM NİTRAT ÇÖZELTİSİ
0 ton
POTASYUM NİTRAT
0 ton
AMONYUM KLORÜR
0 ton
ÜRE AMONYUM NİTRAT ÇÖZELTİSİ (UAN)
Türkiye’nin ilk Potasyum Nitrat üreticisi İGSAŞ

Yepyeni bir yatırımla Türk çiftçisinin ihtiyaç duyduğu ve sadece ithalatla tedarik edilen PotasyumNitrat, Türkiye’de ilk kez İGSAŞ Kütahya Tesisi’nde üretiliyor. Ekonomi Bakanlığı tarafından “Stratejik Yatırım” olarak kabul edilen bu yatırımla İGSAŞ, Türkiye’nin cari açığına pozitif katkıda bulunuyor. Potasyum nitrat üretiminin yanı sıra nitrik asit üretimi de İGSAŞ Kütahya tesisinde gerçekleşen yatırımlardan biridir.

İGSAŞ Antalya Özel Gübre Tesisi

İGSAŞ Antalya Tesisi; 2017 yılından bu yana meyve, sebze ve açık tarla ürünlerinin yetiştirilmesine yönelik her türlü bitki besleme ürünlerinin imalatı ve tedariki konusunda faaliyet göstermektedir. Başta taban (klasik) gübreleri olmak üzere, suda çözünür her türlü sıvı ve katı formdaki kimyasal, organik ve organomineral gübrelerin imalatıyla bayileri aracılığı ile çiftçilerimize diğer yandan hammadde tedariki ile gübre imalatçılarımıza hizmet vermektedir.

YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ
0 ton/yıl
imalat kapasitesi
İGSAŞ Samsun Tesisi

2022 yılının ikinci yarısında yatırımına başladığımız Samsun Fabrikamız 2024 Mayıs ayında ilk deneme üretimini gerçekleştirmiştir. Fabrikamızda, Türkiye topraklarının ihtiyacı olan NP-NPK ve Organomineral gübrelerin üretimi gerçekleştirilmektedir.

YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ
0 ton/yıl
üretim kapasitesi