Toprak EN

İGSAŞ Ar-Ge Merkezimizde çalıştığımız projelerden bilimsel makalelerimiz yayınlandı.

İGSAŞ Ar-Ge Merkezimizde çalıştığımız projelerden bilimsel makalelerimiz yayınlandı.
Geri Dön
4 Temmuz 2022 Pazartesi

İGSAŞ Ar-Ge Merkezimizde çalıştığımız projelerden bilimsel makalelerimiz yayınlandı.

İGSAŞ Ar-Ge Merkezimizde çalıştığımız projelerden Kademeli Pompa Denge Ringi Projesi kapsamında oluşturduğumuz bilimsel makalemiz, yapılan hakem değerlendirmeleri ve editör onayından sonra yayın olmaya hak kazanmış ve 28.06.2022 tarihinde Dergipark’ ta yayınlanmıştır. . İGSAŞ’ ımızın adını bir kez daha literatüre bu bilimsel çalışma ile sokmuş olduk.

Birde Akıllı projesi kapsamında ürettiğimiz hava aracı CEMRE ile tohum topu atma ile alakalı makale hazırlamıştı.  Hakem değerlendirme ve editör onayı sonrası bu makalemiz de yayın için hak kazandı ve DERGİPARK’ ta yayınlandı.

  • Makale:

Üniversite-sanayii iş birliği çerçevesinde, İGSAŞ Ar-Ge Merkezi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden akademisyen Doç.Dr. Mustafa Ulutan ile ürettiğimiz ar-ge projesi kapsamında makalemizi oluşturduk.

Editör ve hakem ataması sonrası yapılan değerlendirmeler sonucu makalemiz uluslararsı bilimsel dergide yayına hak kazanmıştır.
Yayınlanan dergi adı : Uluslararası Journal of Scientific Reports A”


Makale adı:
THE EFFECTS of DIFFERENT HEAT TREATMENT and COATING TECHNIQUES on X120CrMo29-2 MARTENSITIC STAINLESS STEEL


Yazarlar:

  • Ahmet AKBULUT (İGSAŞ Ar-Ge Merkezi Birim Yöneticisi)
  • Mustafa Ulutan (Akademisyen - ESOGÜ)
  • Esad KAYA (Akademisyen – ESOGÜ)

 

  • Makale:

İGSAŞ Ar-Ge Merkezi’nde ürettiğimiz İGSAŞ AKILLI TARIM PROJESİ kapsamında prototipi hayata geçirilen tarımsal hava aracımız CEMRE faaliyetlerinden biri olan kil topu ile tohumlama çalışması gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu çalışma sonuçları gözlemlenmiş ve analiz edilmiştir. Gözlemsel ve sayısal verilerin toplanmasıyla da makale oluşturulmuştur. 
Editör ve hakem ataması sonrası yapılan değerlendirmeler sonucu makalemiz uluslararası bilimsel dergide yayına hak kazanmıştır.
Yayınlanan dergi adı : Uluslararası “Biyosistem Mühendisliği Dergisi”


Makale adı:
Clay Ball Application For Smart Seeding And Afforestation With Unmanned Aerial Vehicle 
(İnsansız Hava Aracı İle Akıllı Tohumlama ve Ağaçlandırma Amaçlı Kil topu Uygulaması)

Yazarlar:

  • Hilmi Sefa YANGAL (İGSAŞ- proses Güvenlik Mühendisi)
  • Ahmet AKBULUT (İGSAŞ Ar-Ge Merkezi Birim Yöneticisi)
  • Ahmet Serkan KARAKOÇ (Gübre Üretim Müdürü)
  • Meriç GEDİKAĞAOĞLU (İGSAŞ Ar-Ge Mühendisi)