SANAYİYE GÜÇÇEVREYE GÜVEN

Amonyak

Amonyak (NH3) renksiz, keskin kokulu bir gazdır ve nitrojen ile hidrojenin birleşmesiyle meydana gelmiştir. Endüstride en çok azotlu gübre ve nitrik asit üretiminde hammadde olarak kullanılır. Ayrıca amonyak birçok kimyasal üründe ve temizlik ürününde de kullanılır. Amonyak konsantrasyonu %99,9 tir. Azot yüzdesi %82,35 tir.

Teknik Amonyum Nitrat (TAN) %34,5-35

ANFO ve Emülsiyon patlayıcı maddelerinin hammaddesi olarak kullanılan Teknik Amonyum Nitrat'ın Azot yüzdesi %34,5 ile %35 arasındadır.

Pril Poröz Amonyum Nitrat (PPAN) %34,5

ANFO'nun hammaddesi olarak kullanılan Pril Poröz Amonyum Nitrat'ın (düşük yoğunluk amonyum nitrat) azot yüzdesi %34,5 ile %35 arasındadır.

Derişik Nitrik Asit (DNA) %98

Benzen, Toluen gibi organiklerin nitrolamasında kullanılan DNA MKE Elmadağ ve Kırıkkale Fabrikalarının talebine bağlı olarak üretilmektedir.

Seyreltik Nitrik Asit (SNA) %56

%56 HNO₃, üretimi İGSAŞ tarafından yapılan amonyum nitrat kimyevi gübrelerinin ara hammaddesi olup, talepler doğrultusunda piyasanın da ihtiyacı karşılanmaktadır.

Son yıllarda, özellikle seralarda sulama suyunun pH ayarlaması ve aynı zamanda bitkinin ihtiyaç duyduğu Azot’u nitrik asitten alması uygulaması da yapılmaktadır.

Sulu Amonyak %25

İçerisinde %23- 26 oranında amonyak bulunan sulu amonyak (NH₄OH) T.S. 835, 2.ci Sınıf Tip 2 özelliklerine sahip olup Türk Standartları (TSE) belgesi mevcuttur.

Amonyum Nitrat Çözeltisi (ANÇ) %90

Emülsiyon patlayıcı maddelerinin hammaddesi olarak kullanılan Amonyum Nitrat Çözeltisi’nin amonyum nitrat konsantrasyonu %90’dır. Azot Yüzdesi %31,5’tur.