TOPRAĞA DÜŞENHER TOHUMDA
İGSAŞ Hakkımızda

Çiftçinin Umutları
Bizimle Yeşeriyor

İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi İGSAŞ, 1971 yılında Marmara Bölgesi’nin en stratejik noktalarından birinde kuruldu.

Türk çiftçisinin ve sanayicisinin ihtiyaç duyduğu gübreleri gerek üretimle gerek ithalatla Türk tarımının ve sanayinin hizmetine sunan İGSAŞ, bugün Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri durumundadır.

Ürünleri Türkiye’nin tarım yapılan her köşesine ulaşan İGSAŞ, 2004 yılında özelleştirme yoluyla Yıldızlar Yatırım Holding bünyesine katılmıştır.

Rakamlarla İGSAŞ

İGSAŞ, her yıl yükselen başarı ivmesiyle Türkiye’nin en büyük iki gübre üreticisinden biridir.

İGSAŞ, ürettiği gübrelerle Türk tarımına, oluşturduğu istihdamla Türk ekonomisine katkı sağlamaktadır. Türkiye’nin dört bir yanında bulunan tesisleri, geniş bayi ağı ve yepyeni yatırımları ile İGSAŞ Türk tarımına güç katan en büyük kurumlardan biri olmaya devam etmektedir.

İGSAŞ Hakkımızda
0
Çalışan
%0
Türkiye’de Kullanılan Gübrenin %20’si
0
Üretim Tesisi
0
Depo

Üretim Gücü

Konsantre bir gübre olan üre, Türkiye’de yalnızca İGSAŞ tarafından üretilmektedir.
İGSAŞ ayrıca pril poröz amonyum nitrat ve derişik nitrik asitin Türkiye'de tek ve potasyum nitratın da ilk üreticisidir.

Üre, amonyak, kompoze gübre ve Türk çiftçisinin ihtiyaç duyduğu diğer birçok gübreyi üreten İGSAŞ, sektördeki payını arttırmak ve Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasındaki konumunu yükseltmek için iş hacmini büyüterek çalışmalarına devam etmektedir.

İGSAŞ Hakkımızda
0
Ton Amonyak
0
Ton Üre
225.000
Ton Kompoze Gübre
115.000
Ton İGSAŞ Blue
0
Ton Amonyum Nitrat(26 AN)
0
Ton Pril Poröz Amonyum Nitrat
0
Ton Seyreltik Nitrik Asit
0
Ton Derişik Nitrik Asit
0
Amonyum Klorür
0
Potasyum Nitrat