TÜRKİYE’NİNUMUTLARINI BÜYÜTÜYORUZ!
İGSAŞ Sosyal Sorumluluk

Tarıma Katkı

Grup şirketlerinin faaliyet gösterdiği bölgelere katkı sağlamayı öncelikleri arasında tutan Yıldızlar Yatırım Holding; çevre koruma projelerine büyük önem veriyor. Bu aşamada en çok iş Türkiye tarımının geleceğine yatırım yapan İGSAŞ’a düşüyor.

Önder Çiftçi Toprak Analizi Projesi

Toprak analizinin önemi ve doğru toprak analizi yapıldığında sonuçların ne olacağının gösterilmesi için özellikle önder çiftçilere yönelik gerçekleştirilen “Toprak Analizi Projesi” İGSAŞ tarafından projelendirilmektedir.

Toprak Analizi Projesi’nde 23 farklı bayi ve 173 çiftçi ile 15 parametre üzerinden yaklaşık 50.000 dekar tarım arazisi üzerinde toprak analizi gerçekleştirilmiştir. Gelecek yıllarda da gerçekleştirilecek Toprak Analizi Projesi’yle çiftçi ve bayilere; Toprak Örneği Alma Kılavuzu oluşturma, alınan toprak örneklerini anlaşmalı laboratuvarda 15 parametre üzerinden analiz ettirme ve analiz sonuçlarına istinaden “Bitki Besleme Programı” (reçete) hazırlama tekniğinin öğretilmesi hedeflenmektedir.

Toprak analizi projemizin temel amaçları ise:

  • Geleneksel yöntemlerle tarımsal faaliyetlerini sürdüren çiftçilerimizi, daha az girdi ile verimi artırabilmek konusunda bilinçlendirmek.
  • Çiftçilerimizi; doğru zamanda, doğru gübrenin, yeterli miktarda kullanılması konusunda bilgilendirmek.
  • Kullanılması gereken gübre miktarının toprak analiz sonucuna göre belirlenmesi gerektiği konusunda farkındalık sağlamak.
  • Doğru yöntemlerle toprak analizi alınması konusunda çiftçilerimizi bilinçlendirmek.

Sosyal sorumluluk projemizde esas aldığımız bu kriterler sayesinde, temelde toprağın korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu projede, organik ve iyi tarım uygulamalarının da temelini oluşturan ‘toprak analizinin önemi’ konusunda çiftçilerimizin bilinçlendirilmesi hedeflenmiştir.

İgsaş Toprak Analizi
İgsaş Toprak Analizi
İgsaş Toprak Analizi
İgsaş Toprak Analizi
İgsaş Toprak Analizi
İgsaş Toprak Analizi
İgsaş Toprak Analizi
İgsaş Toprak Analizi
İgsaş Toprak Analizi
İgsaş Toprak Analizi
İgsaş Toprak Analizi
İgsaş Toprak Analizi
İGSAŞ Tarla Günleri

Bize hayat veren toprağa karşı hepimiz sorumluyuz. İGSAŞ Tarla Günleri, çiftçilerimizi ileri tarım teknikleri hakkında bilinçlendirerek ülkemizde verimi artırmayı amaçlayan bir sosyal sorumluluk projesidir.

Proje kapsamında; her yıl çiftçilere doğru gübreleme, doğru sulama ve doğru tohum seçimi gibi konularda eğitim verilerek; uygulama, ekipman ve ürün desteği sağlanıyor. Projenin uygulama alanı olarak seçilen pilot bölgelerdeki tarlalardan alınan olumlu sonuçlar, çiftçileri bilinçlendirme konusunda başarı elde edildiğini işaret ediyor.

İgsaş Toprak Analizi
İgsaş Toprak Analizi
İgsaş Toprak Analizi
İgsaş Toprak Analizi
İgsaş Toprak Analizi
İgsaş Toprak Analizi
İgsaş Toprak Analizi
İgsaş Toprak Analizi
İgsaş Toprak Analizi
İGSAŞ Sosyal Sorumluluk

Eğitime Katkı

İGSAŞ ailesi olarak geleceğe olan inancımızı ancak bugünün gençlerine olan inancımızla sağlamlaştırabileceğimize inanıyoruz. Bu hedeflerle Kütahya Anaokulu ve İGSAŞ Ortaokulu’nu eğitime kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.

Kütahya Anaokulu

Kütahya Anaokulu’muz, Holdingimizin desteği ile, Kütahya fabrikamız tarafından 2010-2011 eğitim-öğretim yılında açıldı. Okulda, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak toplam 5 sınıfta, 82 öğrenciye eğitim veriliyor.

İGSAŞ Ortaokulu

İzmit Körfez İlçesi’nde bulunan olan İGSAŞ Ortaokulu; toplam 23 derslikte yaklaşık bin öğrenciye eğitim öğretim hizmeti vermeye devam etmektedir.

İgsaş Toprak Analizi
İgsaş Toprak Analizi
İGSAŞ Sosyal Sorumluluk

Toplumsal Sorumluluk

Yıldızlar Yatırım Holding, toplumsal faydaya yönelik çalışmaları neticesinde ülkemize kalıcı eserler de bırakıyor. İGSAŞ olarak bizler de toplumsal kalkınmaya inşaa ettiğimiz İGSAŞ CAMİ ve KÜTAHYA AZOT FABRİKASI CAMİ RESTORASYONU ile katkı sunuyoruz.

İGSAŞ Cami

Kocaeli sınırları içerisinde bulunan Körfez İlçesi Güney Mahallesi’nde hizmete açtığımız İGSAŞ Cami, bölge halkının ziyaretleriyle doluyor.

Kütahya Azot Fabrikası Cami Restorasyonu

Holdingimizin destekleriyle bölgenin kültürel zenginliklerinden biri olan Kütahya Azot Fabrikası Cami 2012 yılında tarafımızdan restorasyon çalışması yapılmış ve halkımıza kazandırılmıştır. 2 katlı olan camimiz 400 kişiliktir.

İgsaş Toprak Analizi
İgsaş Toprak Analizi
İGSAŞ Sosyal Sorumluluk

Sürdürebilirlik

Bu topraklardan doğan ve bu toprakların değerleriyle kendini şekillendiren Yıldızlar Yatırım Holding’in; bugüne kadar gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinin ana amacı insanımız ve insanlık için katma değer üretmektir.

SKD (Sürdürülebilir Kalkınma Derneği) üyesi olan Yıldızlar Yatırım Holding; işte bu amaç nedeniyle, üretimden pazarlama faaliyetlerine, insan kaynaklarından lojistiğe kadar her alanda sürdürülebilir kalkınma ilkelerini bütünsel bir bakış açısıyla benimser. Yatırımlarını ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla en ince ayrıntısına kadar planlayarak bugün için değil, yarın için; kendisi için değil, çocuklarımız için gerçekleştirir.

İGSAŞ Sosyal Sorumluluk

SKD üyesi olmanın sorumluluğuyla kurulan ve içinde birçok üst düzey yöneticimizin yer aldığı sürdürülebilirlik ekiplerimiz dört ana alanda etkinliklerini sürdürmektedir.

Çevresel sermaye konusunda kurulan ekibimiz İklim Dostu Tarım, Su ve Enerji olmak üzere üç ana konuda faaliyetlerine devam etmekte ve çeşitli projelere imza atmaktadır.

Enerji verimliliğini artırmak hususunda; binalarda enerji verimliliği, taşıtlarda enerji verimliği ve sanayide enerji verimliliği olmak üzere organizasyonumuzdaki tüm oluşumlar için, sürdürülebilir politikalar uygun şekilde yapılandırma çalışmaları yürütülmektedir.

Sosyal sermaye ekibimiz ise iş sağlığı ve güvenliğiyle, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme konularında çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Finans çalışma grubunu oluşturan, Finansal Sermaye Ekibimiz; çalışanlarımızın ve organizasyonumuzun bu alandaki yaklaşımlarına sürdürülebilir politikalar çerçevesinde yön vermektedir.

İGSAŞ Sosyal Sorumluluk

İnovasyon, Sürdürülebilir Tüketim, Döngüsel Ekonomi ve Eko Etiket alanlarında birçok proje geliştirerek, kurumumuzun duyarlılığını ortaya koymayı ve çalışanlarımızın sürdürülebilir yaklaşımlar konusunda daha bilinçli kılmayı hedefleyen kapasite geliştirme ekibimiz; daha iyi bir gelecek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Ayrıca Kapasite Geliştirme Ekibimiz kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendirmek ve geleceği bugünden daha iyi kılmak adına geliştirdiği sürdürülebilir stratejilerin yer aldığı Reporting matters (Sürdürülebilirlik Raporu) çalışmalarını hazırlamaktadır.

Holding bünyesindeki tüm şirketler gibi, İGSAŞ da tüm üretim proseslerinde sürdürülebilirlik politikalarına uygun olarak hareket etmektedir. Dünyamızın geleceği için sorumluluklarımızın farkında olarak ve bu farkındalığı tüm çalışanlarımıza da yayarak yarınlara değer katan yatırımlar yapmaya devam ediyoruz.