Toprak EN
Türk tarımının üreten gücü
İGSAŞ’ta Sürdürülebilirlik
İGSAŞ’ta Sürdürülebilirlik

İGSAŞ sürdürülebilir yönetim modeli, 2020 yılında Dünya Ekonomik Forumu’nun Uluslararası İş Konseyi (WEF IBC) tarafından yayınlanan ve iş dünyasının sürdürülebilirliği yönetmesi için önerilen paydaş kapitalizmi metrikleri ile uyumlu bir şekilde, üç ana başlık altında hazırlanmıştır.

İGSAŞ’ın Sürdürülebilirlik Yaklaşımı
İGSAŞ’ın Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

İGSAŞ, tüm faaliyetlerini çevresel korunma, sosyal gelişim, ekonomik kalkınma ve sorumlu yatırımcılık faktörleri dikkate alarak yürütür. Sektöründe öncü şekilde gerçekleştirdiği bilim temelli çalışmaları ile küresel ve yerel hedeflere ulaşılmasına katkı sağlarken, tüm paydaşlarının ortak gelişimi ve kalkınması için etik temelli bir yönetim anlayışı ile kuruluş değerleri, temel vizyonu ve misyonu üzerine inşa edilmiş olan kurumsal amacını ve konumunu korur.

Gezegen
Gezegen

İGSAŞ, kimya sektöründeki uzmanlığı ve bilgi birikimi ile başta sürdürülebilir tarım olmak üzere çok önemli endüstrilerin ham madde ve mamül ürün ihtiyaçlarını, iklim değişikliği ve dirençliliği ile küresel iklim hedeflerine ulaşmaya uygun olacak şekilde üretir ve temin eder.

İnsan ve Toplum
İnsan ve Toplum

İGSAŞ, faaliyette bulunduğu bölgelerde ve iş alanlarında, doğrudan ve dolaylı tüm paydaşların gelişimden ortak bir biçimde yararlanabilmesi, yaratılan değerlere ve olanaklara eşit olarak erişebilmesi için gerekli tüm kolaylaştırıcı çalışmaları yapar ve paydaşlarının kalkınmasına destek verir.

Yönetim
Yönetim

İGSAŞ, maddi ve manevi anlamda eşitlikçi ve adil bir zemin üzerine inşa edilmiş olan temel kurucu değerlerini koruyarak, ortak gelişim ve kalkınmaya odaklanmış vizyon ve misyonuna bağlı kurumsal amacını gerçekleştirmek için, tüm paydaşlarının katılım ve katkısına açık etik bir yönetim anlayışına sahiptir.

Paydaş Yönetimi
Paydaş Yönetimi

Sürdürülebilirlik yolculuğunun başarılı bir şekilde devam etmesi, paydaş ilişkilerinin doğru ve etkin bir şekilde yönetilmesine bağlıdır.

İGSAŞ, iş süreçlerinde etik değerlere uygun davranmayı ve paydaşlarına karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi önemsemektedir. Bu şekilde, şirketin sürdürülebilirlik stratejilerini desteklemek ve uzun vadeli başarıyı sağlamak amaçlanmaktadır.

Etik ve Uyum
Etik ve Uyum

Etik davranış, iyi yönetişim için kilit bir ilke, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygunluğun yanı sıra paydaş beklentilerinin karşılanmasını sağlamak için kurumsal karar verme sürecinin etkili bir şekilde denetlenmesidir.

İGSAŞ, Yıldızlar Yatırım Holding’in "Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri" beyanını esas alır.

İGSAŞ ve Çevre
İGSAŞ ve Çevre

İklim değişikliğinin azaltılmaması ve buna uyum sağlanmaması, doğal afetler, biyolojik çeşitlilik kaybı ve çevresel kötüleşme, en önemli 10 riskin 5ini temsil etmektedir.

Biyoçeşitlilik kaybı ise önümüzdeki 10 yılda en hızlı kötüleşen küresel risklerden biri olarak görülmektedir.

İGSAŞ doğal kaynak tüketimi nedeniyle çevreyle doğrudan etkileşim içerisindedir.

İGSAŞ “Hayata değer katan ürün ve hizmetleriyle, sürdürülebilir büyümeyi kendine ilke edinen, doğaya ve insana saygılı bir şirket” misyonu ile hareket eder.

İGSAŞ’ın Yönetim Sistemleri Politikası, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikalarına sahiptir.

T.C. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş

Çevre Yönetim Birimi ile İGSAŞ’ın çevre yönetimi konusunda yasal gerekliliklere uyum yanı sıra etkilerin izlenmesi, çevresel düzenlemelerin takibi, çevre performansının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi gibi görevleri yerine getirerek çevre yönetimi konusunda etkin bir rol oynamaktadır.

AR-GE ve İnovasyon Yeteneği
AR-GE ve İnovasyon Yeteneği

Ar-Ge ve inovasyon yeteneği, bir ülkenin ekonomik büyüme, rekabet gücü ve sürdürülebilir kalkınma açısından büyük önem taşımaktadır.

İGSAŞ, Türk tarım sektöründe yeni bir devrin başlangıcı olan kapalı dikey tarım teknolojilerinin geliştirilmesi üzerine, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2022 sonunda İstanbul’da hayata geçirilen ‘Kapalı Dikey Tarım Uygulama ve Ar-Ge Merkezi’ nin çözüm ortağıdır. İSTANBUL Kağıthane Belediye Otoparkı’nın -8’nci katında, yerin 30 metre derinliğinde bulunan ve dünyanın en derin ikinci tarımsal üretim noktasında nitelikli yeşil ürünler üretilmektedir. İGSAŞ Ar-Ge ekibinin bilgi birikimini aktardığı ve firmamızın 53 yıllık deneyiminin sunulduğu bu proje, gelecekte yatırımcılara ışık tutacak bir projedir. Tesiste şu ana kadar 7 bin öğrenci eğitim almıştır.

Sürdürülebilir tarım hedeflerine ulaşmak için Ar-Ge merkezinde yürütülen çalışmalar büyük bir öneme sahiptir. Bu doğrultuda, Ar-Ge merkezinde 4 patent, 11 ulusal/uluslararası makale yayınlanmıştır.

Çiftçilerle birlikte saha denemeleri ve bu denemelerden elde edilen sonuçların paylaşıldığı aynı zamanda Ar-Ge projeleriyle ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı çiftçi toplantıları gerçekleştirilmekte, sürdürülebilir tarım uygulamalarının geliştirilmesi sağlanmaktadır.

Tarıma Katkı

Yıldızlar Yatırım Holding, çevre koruma projelerine büyük önem veriyor ve özellikle İGSAŞ, Türkiye tarımının geleceğine yatırım yaparak bu alanda öncü rol oynuyor.

Önder Çiftçi Toprak Analizi Projesi: Bu proje, toprak analizinin önemini vurgulayarak, çiftçilere doğru toprak analizi tekniklerini öğretmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında, 23 farklı bayi ve 173 çiftçi ile yaklaşık 50.000 dekar tarım arazisinde toprak analizi yapılmıştır.

İGSAŞ Tarla Günleri

İGSAŞ Tarla Günleri, çiftçilere ileri tarım teknikleri hakkında bilgi vererek, ülkemizde tarımsal verimi artırmayı hedefleyen bir sosyal sorumluluk projesidir. Bu proje, doğru gübreleme, sulama ve tohum seçimi konularında eğitimler sunar.

Eğitime Katkı

İGSAŞ, Kütahya Anaokulu ve İGSAŞ Ortaokulu gibi eğitim kurumlarını destekleyerek, eğitime katkıda bulunmaktadır.

Toplumsal Sorumluluk

Yıldızlar Yatırım Holding, toplumsal faydaya yönelik çalışmalarıyla ülkemize kalıcı eserler bırakıyor. Bu kapsamda, İGSAŞ Cami ve Kütahya Azot Fabrikası Cami Restorasyonu gibi projeler gerçekleştirilmiştir.