KAMU BİLGİLENDİRİLMESİ
İGSAŞ Sosyal Sorumluluk

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (RG: 30702 - 2.3.2019) MADDE 16 KAPSAMINDA

KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ

BÖLÜM-1

 1. Unvan : İstanbul Gübre San. A.Ş. (İgsaş)
 2. Adres : Güney Mah. Petrol Cad. No:27 Körfez / Kocaeli

 3. Kuruluşumuz Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (RG: 30702 - 02.03.2019) hükümlerine tabidir. Yönetmelik Madde 7’de belirtilen bildirim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemi (BEKRA) kullanılarak beyanı gerçekleştirilmiştir. BEKRA bildirimi çerçevesinde kuruluşumuz “Üst Seviyeli” kuruluş olarak belirlenmiştir. Yönetmelik Madde 11 gereğince hazırlamakla yükümlü olduğumuz “Güvenlik Raporu” hazırlanmıştır ve sürekli iyileştirmeler yapılmaktadır.
 4. Kuruluşumuzda genel olarak, Amonyak, Üre ve Azot-Fosfat-Potasyum esaslı (NPK) Gübre üretimi yapılmaktadır.
 5. Büyük Kazaya sebep olabilecek maddeler ve temel zararlılık özellikleri:
 6. KİMYASAL MALZEMENİN ADI

  ZARARLILIK ADI, ZARARLILIK KATEGORİSİ

  ZARARLILIK İFADELERİ (H KODLARI)

  -AMONYAK (SUSUZ)

  Alev.Gaz 2, Sıkıştırılmış Gaz Cilt Aşnd. 1B, Akut Tok. 3, Sucul Akut 1

  H221 H314 H331 H400

  AMONYAK ÇÖZELTİSİ (%25)

  Cilt Aşnd. 1B, BHOT Tek Mrz.3; Sucul Akut 1,

  H314 H335 H400

  KARBON MONOKSİT

  Alevlenir Gazlar; Aşırı alevlenir gaz Solunması halinde toksiktir Üreme Sistem Toksisitesi; Doğmamış çocukta hasara yol açabilir veya üremeye zarar verme şüphesi var. Belirli Hedef Organ Toksisitesi; Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar.

  H220 H331 H360 H372

  METAN (DOĞALGAZ)

  Alevlenir Gaz

  H220

  ÇİNKO OKSİT

  Sucul Akut 1: Sucul Ortama Zararlı-Akut zararlılık, Kategori 1, Sucul Kronik 1: Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 1,

  H400 H413

  HİDROJEN)

  Alevlenir Gaz, Basınç Altındaki Gaz

  H220 H280

  KATALCO 74-1A (KATALİST)

  Ciddi Göz Hasarı/Göz Tahrişi, Zararlılık Kategorisi 2 Hassasiyet – Soluma, Zararlılık Kategorisi 1, 1A, 1B Hassasiyet – Cilt, Zararlılık Kategorisi 1, 1A, 1B Kans. 1A- H350i/Kans. 1B- H350i Ürm. Sis. Tok. 1A/ 1B Sucul Kronik 2

  H319 H334 H317 H350İ H360F H411

  KATALCO 74-1AR (KATALİST)

  Kend. ısınan 1 Ciddi Göz Hasarı/Göz Tahrişi, Zararlılık Kategorisi 2 Kans. 1A- H350i/Kans. 1B- H350i Ürm. Sis. Tok. 1A/ 1B Sucul Kronik 2

  H251 H319 H350İ H360F H411

  LK-821-2 (KATALİST)

  Ciddi Göz Hasarı/Göz Tahrişi, Zararlılık Kategorisi 2 Sucul Akut 1 Sucul Kronik 1

  H319 H400 H410

  LK-823 (KATALİST)

  Ciddi Göz Hasarı/Göz Tahrişi, Zararlılık Kategorisi 2 Sucul Akut 1 Sucul Kronik 1

  H319 H400 H410

 7. Kuruluşumuzda bir acil durum meydana geldiğinde, acil durumun; amonyak yayılımı olması halinde toplam 120 saniye boyunca “5 saniye çal 1,5 saniye dur” şeklinde kesikli siren sesi, yangın patlama olması durumunda toplamda 110 saniye boyunca “7 saniye çal 3 saniye dur” şeklinde dalgalı siren sesi ve acil durumun geçtiği durumda 10 saniye boyunca sürekli siren çalarak çevre halkına ve kuruluşlara duyurulur. Aynı zamanda Acil Durum Yönetim Sistemi Prosedürü ve Acil Durum Fihristi devreye alınarak Dış Acil Hizmet Gruplarına haber verilir. Gerekli tüm ayrıntılı bilgiler acil müdahale birimleri ile paylaşılmıştır. Ayrıca firmamızda otomatik müdahale sistemleri de bulunmaktadır. Her türlü acil duruma karşı gerekli donanım, alt yapı, plan mevcuttur. DADP ( Dahili Acil Durum Planı ) ve Dahili Acil durum Hizmet Grupları oluşturulmuş olup tatbikatlar düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

Acil Duruma yönelik bir ihbar alındığında çevrede bulunan kaza mahalli ve çevresi en kısa sürede boşaltılmalıdır. Bu mümkün olmadığı durumlarda pencere ve kapılar sıkıca kapatılarak tehlike geçinceye kadar burada beklenmelidir.

BÖLÜM-2

 1. Kuruluşumuzda meydana gelebilecek büyük kazaların belirlenmesinde öncelikle senaryo edilecek tehlikeli ekipmanlar belirlenmiştir. Kuruluşumuzda bulunan kimyasalların tehlike özellikleri incelendiğinde, bu tehlikelere en uygun metot olarak Aramis-Vade Mecum metodu benimsenmiştir.

  Belirlenen tehlikeli ekipmanlarda oluşabilecek dahili tehlikeler için madde ve proses ilişkisine en uygun metot olarak HAZOP yöntemi benimsenmiştir. HAZOP çalışması, bir ekip tarafından yürütülen ayrıntılı bir tehlike ve işletilebilirlik problemi tanımlama sürecidir. HAZOP, tasarım amacından potansiyel sapmaların belirlenmesi, olası nedenlerinin incelenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgilenir.
  Tehlikeli ekipmanlara etki edebilecek ve kuruluş dışından kaynaklanabilecek harici tehlikelerin tanımlanması:

  1. Doğal Afetler: Doğal afetler, hidrometeorolojik ve jeolojik afetler olmak üzere iki grup altında değerlendirilmiştir.
   1. Hidrometeorolojik afetler: Çığ, sis, don, sıcak hava dalgaları, su baskınları, orman yangınları, fırtına, kasırga, hortum, yıldırım düşmesi, erozyon ve iklim değişiklikleri,
   2. Jeolojik afetler: Deprem, heyelan, sel su baskını, tsunami ve yer çöküntüleri,
  2. Çevre Tesislerden Kaynaklanan Tehlikeler: Çevre tesislerin proseslerinden ve kıyı tesislerden kaynaklı yangın, patlama, buhar bulutu yayılması gibi domino etkisi yaratabilecek tehlikeler,
  3. Tesislerin dışında tehlikeli kimyasalların karayolu, boru hatları ile taşınması da kaza potansiyeli olan tehlikeler,
  4. Hava Araçlarından Kaynaklanabilecek Tehlikeler: Tesis bölgesine helikopter ve uçak düşmesi tehlikesi,
  5. Yakın Kuruluşlar ile Ortak Gerçekleştirilen Çalışmalar: Yakın kuruluşlar ve üçüncü taraflar ile gerçekleştirilen ortak faaliyetler de kaza potansiyeli olan çalışmalar.
 2. Tesisin mevcut konumu itibarıyla, yukarıda belirlenen tehlikelerin lokasyon olasılıkları, sonuç şiddeti ile etkilerini azaltacak tedbirlerin kantitatif sonuçları Büyük Kaza Senaryo Dokümanında ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
 3. Kuruluşumuzda ki faaliyetlere göre en uygun risk değerlendirme yöntemlerinden olan LOPA (Layer of Protection Analysis), (Koruma Katmanı Analizi) metodu benimsenmiş ve uygulanmıştır.
 4. Büyük endüstriyel kazalarla başa çıkmak ve bunların etkilerini en aza indirmek için, özellikle acil hizmet birimleri ile irtibata geçmek dahil olmak üzere tesiste tüm düzenlemeler yapılmıştır. Acil durum tatbikatları, kritik ekipman bakımları, acil durum ekipman kontrolleri, eğitim ve denetim faaliyetleri sürdürülmektedir.
 5. Herhangi bir büyük kazaya müdahale için acil hizmet birimleriyle iş birliği yapılmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

İGSAŞ KOCAELİ TESİSİ

 

 


BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (RG: 30702 - 2.3.2019) MADDE 16 KAPSAMINDA

KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ (KÜTAHYA)

 

BÖLÜM-1

 

 1. Unvan : İstanbul Gübre San. A.Ş. (İGSAŞ)
 2. Adres : Çalca Mahallesi Kütahya Eskişehir Karayolu Bulvarı No:89  43080 Kütahya / Türkiye

 3. Kuruluşumuz Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (RG: 30702 - 02.03.2019) hükümlerine tabidir. Yönetmelik Madde 7’de belirtilen bildirim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemi (BEKRA) kullanılarak beyanı gerçekleştirilmiştir. BEKRA bildirimi çerçevesinde kuruluşumuz “Üst Seviyeli” kuruluş olarak belirlenmiştir. Yönetmelik Madde 11 gereğince hazırlamakla yükümlü olduğumuz “Güvenlik Raporu” hazırlanmıştır ve sürekli iyileştirmeler yapılmaktadır.
 4. İstanbul Gübre Sanayi A.Ş. (İGSAŞ) Kütahya Fabrikası Kimyevi Gübre üreten bir firmadır. Ürünleri arasında %26 N Amonyum Nitrat Gübresi, %33 N Amonyum Nitrat Gübresi, %34,5 N Teknik Amonyum Nitrat, %25 lik Sulu Amonyak, %56 lık Seyreltik Nitrik Asit, %98 lik Derişik Nitrik Asit, %90 lık Amonyum Nitrat Çözeltisi, Potasyum Nitrat bulunmaktadır.
 5. Büyük Kazaya sebep olabilecek maddeler ve temel zararlılık özellikleri:
 6.  

  Tehlikeli maddenin adı

  Tehlikeli maddenin hangi amaçla bulundurulduğu (*)

  Yönetmelik Kapsamındaki Zararlılık Başlığı

  Sınıflandırma

  SEA Yönetmeliğine göre zararlılık sınıf kodu ve kategori kodu

  Zararlılık ifadesi kodu

  Amonyak

  Depolama, Hammadde

  Adlandırılmış

  Alev. Gaz 2

  H221

  Akut Tok. 3

  H331

  Sucul Akut 1

  H400

  Amonyum Nitrat (TAN)

  Ürün

  Adlandırılmış

  Oksit. Katı 3
  Cilt Tah.2
  Göz Tah.2
  BHOT Tek Mrz.3

  H272
  H315
  H319
  H335

  Potasyum Nitrat

  Ürün

  Adlandırılmış

  Oksit. Katı 3

  H272

  Derişik Nitrik Asit

  Hammadde, Ürün

  Fiziksel (P)
  Sağlık (H)

  Oksit. Sıvı 2
  Akut Toks.3

  H272
  H331

  Amonyum Klorür

  Ürün

  Sağlık (H)

  Akut Toks.4

  H302

  Amonyum Nitrat (PPAN)

  Ürün

  Adlandırılmış

  Oksit. Katı 3
  Cilt Tah.2
  Göz Tah.2
  BHOT Tek Mrz.3

  H272
  H315
  H319
  H335

  %25 'lik Amonyak Çözeltisi

  Ürün

  Çevresel (E)

  Sucul Akut 1
  BHOT Tek Mrz.3
  Cilt. Aşnd.1B

  H400
  H335
  H314

   

 7. Kuruluşumuzda bir acil durum meydana geldiğinde, acil durumun; amonyak yayılımı olması halinde toplam 120 saniye boyunca “5 saniye çal 1,5 saniye dur” şeklinde kesikli siren sesi, yangın patlama olması durumunda toplamda 110 saniye boyunca “7 saniye çal 3 saniye dur” şeklinde dalgalı siren sesi ve acil durumun geçtiği durumda 10 saniye boyunca sürekli siren çalarak çevre halkına ve kuruluşlara duyurulur. Aynı zamanda Acil Durum Yönetim Sistemi Prosedürü ve Acil Durum Fihristi devreye alınarak Dış Acil Hizmet Gruplarına haber verilir. Gerekli tüm ayrıntılı bilgiler acil müdahale birimleri ile paylaşılmıştır. Ayrıca firmamızda otomatik müdahale sistemleri de bulunmaktadır. Her türlü acil duruma karşı gerekli donanım, alt yapı, plan mevcuttur. DADP ( Dahili Acil Durum Planı ) ve Dahili Acil durum Hizmet Grupları oluşturulmuş olup tatbikatlar düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

  Acil Duruma yönelik bir ihbar alındığında çevrede bulunan kaza mahalli ve çevresi en kısa sürede boşaltılmalıdır. Bu mümkün olmadığı durumlarda pencere ve kapılar sıkıca kapatılarak tehlike geçinceye kadar burada beklenmelidir.

BÖLÜM-2

 1. Kuruluşumuzda meydana gelebilecek büyük kazaların belirlenmesinde öncelikle senaryo edilecek tehlikeli ekipmanlar belirlenmiştir. Kuruluşumuzda bulunan kimyasalların tehlike özellikleri incelendiğinde, bu tehlikelere en uygun metot olarak Aramis-Vade Mecum metodu benimsenmiştir.
 2. Belirlenen tehlikeli ekipmanlarda oluşabilecek dahili tehlikeler için madde ve proses ilişkisine en uygun metot olarak HAZOP yöntemi benimsenmiştir. HAZOP çalışması, bir ekip tarafından yürütülen ayrıntılı bir tehlike ve işletilebilirlik problemi tanımlama sürecidir. HAZOP, tasarım amacından potansiyel sapmaların belirlenmesi, olası nedenlerinin incelenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgilenir.
  Tehlikeli ekipmanlara etki edebilecek ve kuruluş dışından kaynaklanabilecek harici tehlikelerin tanımlanması:

  1. Doğal Afetler: Doğal afetler, hidrometeorolojik ve jeolojik afetler olmak üzere iki grup altında değerlendirilmiştir.
   1. Hidrometeorolojik afetler: Çığ, sis, don, sıcak hava dalgaları, su baskınları, orman yangınları, fırtına, kasırga, hortum, yıldırım düşmesi, erozyon ve iklim değişiklikleri,
   2. Jeolojik afetler: Deprem, heyelan, sel su baskını, tsunami ve yer çöküntüleri,
  2. Çevre Tesislerden Kaynaklanan Tehlikeler: Çevre tesislerin proseslerinden ve kıyı tesislerden kaynaklı yangın, patlama, buhar bulutu yayılması gibi domino etkisi yaratabilecek tehlikeler,
  3. Tesislerin dışında tehlikeli kimyasalların karayolu, boru hatları ile taşınması da kaza potansiyeli olan tehlikeler,
  4. Hava Araçlarından Kaynaklanabilecek Tehlikeler: Tesis bölgesine helikopter ve uçak düşmesi tehlikesi,
  5. Yakın Kuruluşlar ile Ortak Gerçekleştirilen Çalışmalar: Yakın kuruluşlar ve üçüncü taraflar ile gerçekleştirilen ortak faaliyetler de kaza potansiyeli olan çalışmalar.
 3. Tesisin mevcut konumu itibarıyla, yukarıda belirlenen tehlikelerin lokasyon olasılıkları, sonuç şiddeti ile etkilerini azaltacak tedbirlerin kantitatif sonuçları Büyük Kaza Senaryo Dokümanında ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
 4. Kuruluşumuzda ki faaliyetlere göre en uygun risk değerlendirme yöntemlerinden olan LOPA (Layer of Protection Analysis), (Koruma Katmanı Analizi) metodu benimsenmiş ve uygulanmıştır.
 5. Büyük endüstriyel kazalarla başa çıkmak ve bunların etkilerini en aza indirmek için, özellikle acil hizmet birimleri ile irtibata geçmek dahil olmak üzere tesiste tüm düzenlemeler yapılmıştır. Acil durum tatbikatları, kritik ekipman bakımları, acil durum ekipman kontrolleri, eğitim ve denetim faaliyetleri sürdürülmektedir.
 6. Herhangi bir büyük kazaya müdahale için acil hizmet birimleriyle iş birliği yapılmaktadır.

 

Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla,

İGSAŞ KÜTAHYA TESİSİ